Vanaf september zullen ook de prenatale consultaties aan huis gebeuren.